• Deborah Seymus

Lovestory (4)

Ik bleef als verstijfd staan en zag hoe Laura steeds dichter bij de badkamer kwam. Het zou nog enkele tellen duren voordat ze mijn gezicht zag. Ik bleef staan met mijn armen over elkaar gekruist, zonder me ook maar met één stap in haar richting te begeven. Gauw kneep ik mijn ogen toe voor ze nu het gordijn zou opentrekken. Nog twee seconden. Plots hoorde ik niet wat ik verwacht had. Ik sperde mijn ogen open nadat ik een dof gekreun en een klap hoorde. Laura lag levenloos op de keukenvloer, en achter haar stond hij nu, met een pan in zijn hand. Verdwaasd zette ik een paar stappen achteruit, niet begrijpend wat ik net zag gebeuren. Ik keek hem aan en besefte op dat eigenste moment dat ik geen idee had met  wie ik te maken had. Zijn blik gleed koeltjes over mijn lichaam. “Blijf staan Deborah, en waag het niet iets geks te doen!”

Hij kon me onmogelijk zien maar wist intuïtief dat ik alles nauwgezet in de gaten had gehouden. Hij schreed naar de badkamer en rukte woest het gordijn weg. “Hierkomen, en snel ook”, beval hij me met luide stem. Ik staarde hem verstijfd van angst aan. “Hoor je niet wat ik zeg? Je komt NU naar hier!” beet hij me toe. Ik bleef staan waar ik stond en dat was duidelijk niet naar zijn zin. Hij zette nu een paar forse stappen naar mij toe en stond recht tegenover mij. Ik voelde zijn adem langs mijn wangen wegebben en keek hem recht in zijn ogen aan. Ze fonkelden van woede. Ruw greep hij mijn haar vast en sleepte me de badkamer uit. Ik probeerde weerstand te bieden en schreeuwde dat hij me onmiddelijk moest loslaten. Woest klauwde ik mijn handen in zijn ribben. Hij trok me richting de woonkamer en sleepte me heen en weer dat het een lieve lust was. Ik liet me op de grond vallen waardoor hij zijn grip verloor, keek op en spuugde hem recht in zijn gezicht waardoor zijn aandacht voor een seconde niet op mij gefixeerd was. Rennend sprong ik over het lichaam van Laura richting de voordeur…

(wordt vervolgd)

#dutch #lovestory #story #storytelling

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven