• Deborah Seymus

Evolving story 2 (vervolg)

Theo Francken (N-VA) reageert: “Belgische staat zal nul euro dwangsom betalen”

Er wordt zo snel mogelijk een opvangplaats voorzien voor de 17-jarige Afghaanse asielzoeker die ervoor zorgde dat de Belgische overheid een dwangsom opgelegd kreeg. Zo wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vermijden dat ons land ook maar een euro aan dwangsommen zou moeten betalen aan mensen zonder opvangplaats. Het arrest zelf wil hij eerst nog bestuderen. “Het arrest is nog niet betekend, maar de Afghaanse jongeman zal zo snel mogelijk een plaats krijgen om ervoor te zorgen dat de Belgische staat nul euro aan dwangsommen moet betalen”, zegt Franckens woordvoerster. “Bed, bad en brood aanbieden is veel moeilijker dan geld uitkeren, maar dat gaan we uitdrukkelijk niet doen.” In de parlementaire commissie Binnenlandse Zaken zei Francken bovendien zelf dat de Belgische staat inderdaad nul euro zal betalen.

Francken beklemtoont opnieuw dat het om ongeziene omstandigheden gaat en dat de regering “samen met de opvangpartners ongeziene inspanningen levert”. “In vier of vijf maanden zijn er tienduizend opvangplaatsen gecreëerd. De mensen op het terrein, dat zijn dé mannen en vrouwen van het jaar”, klinkt het. Bovendien wordt voor het eerst in preopvang voorzien, wat voorheen nooit het geval was. En ook op doorstroom en terugkeer wordt nog steeds ingezet. “Zo’n crisis managen is meer dan opvang alleen”, onderstreept het kabinet-Francken.

Doel blijft om geen euro aan dwangsommen te moeten betalen. De capaciteit van de preopvang wordt nog opgetrokken. Honderdtwintig extra plaatsen in het WTC III-gebouw zijn zo goed als klaar en er is een akkoord met de eigenaar over nog twee bijkomende verdiepingen. Die moeten de capaciteit zo snel mogelijk op “1.300 à 1.400” plaatsen brengen.

Bron: De Morgen 9/12/15

1 weergave0 opmerkingen