• Deborah Seymus

Evolving story 2


17-jarige asielzoeker eist dwangsom van Fedasil

Fedasil wordt verplicht door het Brusselse Arbeidshof  om een minderjarige asielzoeker op te vangen die tot vandaag op straat moet slapen. Er was geen plaats voor de 17-jarige Afghaan in de pre-opvang de voorbije week en vervolgens trok de vluchteling naar de rechter. Die oordeelde dat Fedasil hem een dwangsom van 125 euro moet betalen voor elke dag die hij niet opgevangen wordt.

Op 30 november bood een 17-jarige Afghaanse jongen zich aan voor een asielaanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zoals veel asielzoekers kreeg hij een brief om zich op een later moment opnieuw aan te bieden, in zijn geval op 17 december. Op die brief stond ook een NO, wat betekent dat er voor hem geen plaats is in de pre-opvang in het WTC III-gebouw. Nog diezelfde dag schreef zijn advocaat, François Roland, een aangetekende brief naar de DVZ, ter bevestiging dat zijn cliënt zich had aangeboden.

De dag daarna, op 1 december, bood de Afghaanse minderjarige zich tevergeefs aan bij Fedasil, het federale agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers. Tegelijk stuurde zijn advocaat een verzoekschrift naar de arbeidsrechtbank, die oordeelde dat de absolute noodzaak voor onmiddellijke opvang niet kon worden aangetoond, aangezien de asielzoeker al drie maanden onderweg was naar België en onder meer in Duitsland was gepasseerd zonder daar asiel aan te vragen.

125 euro per dag

De beslissing van de DVZ om niet langer aan iedereen in de wachtrij een plaats te garanderen in de pre-opvang dateert nog maar van eind november. Volgens staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) was er geen probleem, omdat een vluchteling volgens hem pas recht heeft op een opvangplaats nadat hij is geregistreerd bij de DVZ.

Waarop advocaat Roland zich dan baseert en waarom er volgens hem nog andere asielzoekers het voorbeeld gaan volgen van zijn 17-jarige cliënt, kan je lezen in de krant.

Bron: Het Nieuwsblad 9/12/15

1 weergave0 opmerkingen