• Deborah Seymus

Evolving story 1

In een open brief vraagt een groep van 65 professoren en psychiaters aan de regering om de wetgeving rond euthanasie aan te passen. Euthanasie op basis van louter psychisch lijden zou in ons land niet langer een optie mogen zijn vinden ze.

In ons land overlijden jaarlijks  zo’n 2.000 mensen na euthanasie. 2 à 3 procent van die groep doet dat op basis van ondraaglijk psychisch lijden. De afgelopen 2 jaar ging het telkens om zo’n 50 gevallen.

50 gevallen teveel vinden professoren Ariane Bazan (klinische psychologie aan de ULB), Gertrudis Van de Vijver (moderne wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie aan de UGent) en Willem Lemmens (ethiek aan de UA)

“Wij zijn gealarmeerd door de toenemende banalisering van euthanasie op grond van psychisch lijden alleen”, schrijven ze in een open brief. “Wij dringen erop aan om het toelaten van euthanasie in deze gevallen uit de huidige wetgeving te schrappen.”

De ondertekenaars stellen dat ongeneeslijkheid bij mensen die psychisch lijden, bijvoorbeeld door een depressie, niet objectief kan worden vastgesteld.

“Er is maar een iemand die weet hoeveel pijn het doet op het moment zelf”, verduidelijkt professor Bazan. En daarbij benadrukt ze de laatste woorden: op het moment zelf.

“Er is veel mogelijk en er kan veel veranderen. Je mag niet vergeten dat een uitzichtloos gevoel eigen is aan bijvoorbeeld iemand in een depressieve fase.”

De brief is opgesteld naar aanleiding van een recent euthanasiedossier dat in oktober werd overgemaakt aan justitie. Dat dossier betrof de 85-jarige Simona De Moor, een Antwerpse die aan een onhandelbare depressie geleden zou hebben. De huisarts die haar leven beëindigde, zou de wet niet hebben nageleefd. Die schrijft voor dat in dergelijke gevallen drie artsen hun toestemming moeten geven, inclusief een specialist in de aandoening van de patiënt. In het geval van De Moor zou er geen psychiater gehoord zijn.

Bron: De Morgen 8/12/15

0 weergaven0 opmerkingen